Reklamacje i Zwroty
1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.


2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki ujawnione przez Klienta, powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Sprzedawcy.


3. W przypadku, gdy towar jest wadliwy lub uszkodzony, GKS „Piast" S.A. dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru od nabywcy, pod warunkiem poinformowania GKS „Piast" S.A. niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez nabywcę dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym GKS „Piast" S.A..

 

4. Reklamacje można składać :
a. pisemnie na adres: Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@piast-gliwice.eu

 

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość:


1. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zostanie Klientowi wydany łącznie z zakupionym towarem.

 

2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

4. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.